Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. Područja primjene i predmet

1.1. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (u daljnjem tekstu „Korisnik“), a odnose se na korištenje mobilne aplikacije FitMindset (u daljnjem tekstu „FitMindset mobilna aplikacija“) i web stranice www.fitmindset.hr (u daljnjem tekstu FitMindset web), kao i svih s tom aplikacijom povezanih usluga (u daljnjem tekstu „Usluge“), koja su vlasništvo trgovačkog društva Fitmindset d.o.o (u daljnjem tekstu „Društvo“).

Prilikom skidanja FitMindset mobilne aplikacije Korisnici prihvaćaju OUP te pristaju na korištenje FitMindset mobilne aplikacije u skladu s njima.

Pravo korištenja FitMindset mobilne aplikacije je osobno pravo i ni na koji način se ne može prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

1.2. Ukoliko kontekst korištenja mobilne aplikacije ne zahtijeva drugačije, definira se značenje sljedećih pojmova:

 • „mobilna  aplikacija“ označava softverski program čiji je vlasnik Društvo ili kojeg Društvo ima pravo upotrebljavati i učiniti ga dostupnim na mobilnom uređaju (pametnim telefonima) u svrhu usluga koje Društvo pruža na tržištu,
 • „mobilni telefon“ označava pametni telefon  na kojem postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija i čiji operativni sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje FitMindset  mobilne aplikacije,
 • „Društvo“ označava trgovačko društvo Fitmindset d.o.o. Zagreb, Draganići 16, OIB: 67815978754,
 • „Korisnik“ je svaka osoba koja pristupi mobilnoj aplikaciji,
 • „Korisnik aplikacije“ označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korištenje mobilne  aplikacije kao i osoba koja pristupa mobilnoj  aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korištenje mobilne aplikacije,
 • „Korisnički podaci“ označavaju korisničko ime i zaporku koja omogućuje Korisniku registraciju u aplikaciju i korištenje usluga Društva  kao vlasnika aplikacije.

1.3. Društvo pruža online uslugu na mobilnoj mreži putem FitMindset mobilne aplikacije dostupne za iOS i Android uređaje.

1.4. Bilo kakvo povezivanje s sustavom i njegovo korištenje mimo FitMindset mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja Društva je strogo zabranjeno. Ova zabrana se odnosi na sve strane, uključujući Korisnike i treće strane koji bi povezivanje s sustavom i njegovo korištenje htjeli ostvariti, ili su već ostvarili, putem vlastitih Internet stranica, mobilnih aplikacija i/ili ostalih tehnologija.

1.5. Kršenje gore navedene zabrane nelegitimnog korištenja FitMindset mobilne aplikacije,  može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

1.6. Društvo zadržava pravo trenutno onemogućiti pristup mobilnoj aplikaciji u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika i/ili treće strane koje krši gore navedenu zabranu ili koje Društvo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni bez potrebe obrazlaganja, smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja OUP.

1.7. Društvo neće zbog svojeg prava da onemogući pristup mobilnoj aplikaciji snositi bilo kakvu odgovornost za štetu koja eventualno nastane Korisniku. Korištenje Usluga uređeno je isključivo ovim OUP. Uvjeti koji odstupaju od ovih OUP mogu se primijeniti iznimno i samo uz prethodnu pismenu suglasnost Društva.

1.8. Preuzimanje FitMindset mobilne aplikacije preko druge platforme, AppleStore (za iOS uređaje) ili Google Play Store (za Android uređaje), podrazumijeva pored primjene ovih OUP i primjenu odgovarajućih uvjeta tih platformi.

1.9. Sjedište Društva je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja FitMindset mobilne aplikacije u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem FitMindset mobilne aplikacije, Korisnik pristaje, da bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Zagrebu.

1.10. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup mobilnoj aplikaciji ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja FitMindset mobilne aplikacije, mobilnih mreža, tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorno Društvo. Korisnik može svoje upite, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom na adresu sjedišta Društva ili e-poštom na info@fitmindset.hr), a Društvo će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-poštom) u zakonskom roku.

1.11. Predmet i svrha FitMindset mobilne aplikacije je pružanje mentalnih vježbi, meditacija i edukativnih programa iz područja osobnog razvoja, zdravlja, fitnessa i poslovnih vještina kroz audio i video zapise.

 • Promjena uvjeta

2.1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na FitMindset mobilnoj aplikaciji i FitMindset webu.

Stoga se savjetuje Korisnike, da s vremena na vrijeme, ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja Usluge ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene, odnosno pristaje na iste.

2.2. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i FitMindset mobilnu aplikaciju i FitMindset web, odnosno bilo koji njezin dio, servise ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava, na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba.

2.3. Društvo ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba, kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

3.     Autorska prava

3.1. FitMindset sustav, mobilna aplikacija i web privatno su vlasništvo Društva. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

3.2. Svi materijali koji se nalaze na FitMindset mobilnoj aplikaciji i FitMindset webu,  isključivo su pravo i vlasništvo Društva ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način FitMindset sustava, FitMindset stranica, FitMindset weba i/ili FitMindset mobilne aplikacije bez izričitog odobrenja Društva  strogo je zabranjeno.

3.3. Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

 • Vlasništvo

4.1.  Svi sadržaji objavljeni na FitMindset mobilnoj aplikaciji i FitMindset webu vlasništvo su Društva i mogu se koristiti isključivo radi svrhe kojoj su namijenjeni.

4.2. Korisnik ili treće osobe ne smiju mijenjati niti jedan resurs (HTML dokument, multimedijski sadržaj, podatke, skriptu i slično) kopirati, distribuirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez prethodno pisane suglasnosti Društva.

5.     Zabrana neovlaštenog raspolaganja

5.1.  Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja Društva neovlašteno koriste programska rješenja FitMindset mobilne aplikacije na način da:

 • posreduju u pružanju FitMindset mobilne aplikacija putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i da omoguće ugradnju u pružanje FitMindset usluge svojim  poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),
 • razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na FitMindset mobilnu aplikaciju (pa i bez posredovanja),
 • neovlašteno pristupaju i koriste FitMindset mobilnu aplikaciju (računalne resurse Društva) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,
 • razvijaju sučelja prema FitMindset mobilne aplikacije kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa sustavom i slično,
 • stavljaju u promet ili posjedovati računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo Društva.

5.2. Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

5.3. Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

 

6. Zaključenje ugovora - registracija korisnika

6.1.  Za korištenje usluga koje su predmet ovih OUP ovlašteni su isključivo potrošači u smislu kako su definirani čl. 5. Zakona o zaštiti potrošača.

6.2. Za korištenje usluge Korisnik mora učitati FitMindset mobilnu aplikaciju na svom mobilnom uređaju i time daje suglasnost kojom prihvaća ove OUP, a zatim pokrenuti mobilnu aplikaciju.

U slučaju da je Korisnik ispravno učitao i pokrenuo FitMindset mobilnu aplikaciju te se registrirao, Korisnik je time uspješno zaključio ugovor na hrvatskom jeziku.

6.3. Društvo će za korištenje svih usluga FitMindset mobilne aplikacije Korisniku naplaćivati naknadu. Korištenje dijela FitMindset mobilne aplikacije kojeg odredi Društvo je za Korisnika besplatno.

6.4. Plaćanje naknade za korištenje FitMindset aplikacije vrši se kroz sustav naplate Apple Store (za iOS uređaje) ili Google Play Store (za Android uređaje). Navedeni sustavi naplate su u potpunosti neovisni od Društva i FitMindset mobilne aplikacije te se na iste odnose Pravila privatnosti i Uvjeti korištenja sustava naplate koju Korisnik koristi.

6.5. Društvo nema nikakav uvid u podatke Korisnika koji se odnose na  plaćanje naknade  (kartične podatke) putem Apple Store ili Google Play Store sustava naplate niti Društvo ima bilo kakvu odgovornost prema uvjetima i načinu plaćanja naknade putem sustava naplate koju Korisnik koristi za plaćanje naknade za korištenje FitMindset mobilne aplikacije. Za bilo kakvu štetu koja bi za Korisnika mogla nastati temeljem odnosno uslijed korištenja bilo kojeg sustava naplate odgovoran je isključivo Korisnik i/ili sustav naplate koji Korisnik koristi.

6.6. Društvo ne snosi bilo kakvu odgovornost niti je nadležno  za rješavanje pritužbi koje se odnose na plaćanje naknade.

6.7. Ako se Korisnik registrira za probno razdoblje korištenja FitMindset mobilne aplikacije, ima pravo unutar roka od  sedam (7) dana računajući od dana početka probnog razdoblja odustati od korištenja FitMindset mobilne aplikacije. Ako Korisnik ne otkaže korištenje FitMindset mobilne aplikacije unutar navedenog roka smatra se da je sa Društvom sklopio ugovor o korištenju FitMindset mobilne aplikacije na neodređeno vrijeme te je Društvo ovlašteno naplatiti punu cijenu za korištenje FitMindset mobilne aplikacije za cijelo vrijeme korištenja.

 • Tehnički preduvjeti za korištenje usluge

7.1. Osnovni preduvjet za korištenje FitMindset mobilne aplikacije je ispravan i funkcionalan mobilni uređaj Korisnika, a koji preduvjet nije predmet usluga Društva.

7.2. Za ispravnost i funkcionalnost mobilnog uređaja odgovoran je sam Korisnik. Osim toga, mobilni uređaj Korisnika mora imati pristup Internet mreži, GPS-u, kao i pristup operativnom sustavu iOS ili Android.

Korisnik sam snosi naknadu za pristup Internet mreži kao i druge eventualne naknade prema tarifi svog mobilnog operatera.

7.3. Društvo će cijelo vrijeme pružanja Usluga FitMindset mobilne aplikacije prilagođavati Usluge i preduvjete za korištenje Usluge.

Radi postupka prilagodbe Korisnici neće moći preko mobilnih uređaja starijeg datuma pristupiti Uslugama ili će moći pristupiti samo dijelu Usluga.

 • Usluge Društva

8.1. Usluga Društva koja se stavlja na raspolaganje obuhvaća sljedeće:

Mentalne vježbe, meditacije i edukativne programe iz područja osobnog razvoja, zdravlja, fitnessa i poslovnih vještina kroz audio i video zapise.

 • Odgovornost

9.1. Korisnik koristi sadržaj FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba isključivo na svoju osobnu odgovornost.

9.2. Društvo koristi programsku zaštitu odnosno podršku koja će bilježiti svako korištenje FitMindset mobilne aplikacije, te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlaštenog korištenja resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem mobilne aplikacije.

9.3. Imajući u vidu da su mobilne aplikacije javno dostupne podatkovne mreže, te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine kojima mogu, unatoč mjerama zaštite koje Društvo primjenjuje, izvršiti različite neovlaštene i protupravne radnje u odnosu na mobilnu aplikaciju resurse objavljene na mobilnoj aplikaciji i slično, Društvo ne može jamčiti Korisniku sigurnost i funkcionalnost resursa i aplikacije.

9.4. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja za koje Društva ne odgovora, te prihvaća da Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na FitMindset mobilnoj aplikaciji. Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja FitMindset mobilne aplikacije, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja Usluge.

9.5. Uz prethodno navedene uvjete, Društvo ne odgovora, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze u FitMindset mobilnoj aplikaciji i na FitMindset webu, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

9.6. Neki od poveznica na FitMindset webu vode na stranice drugih web stranica. Te stranice nisu pod kontrolom tvrtke Fitmindset d.o.o. te ona nije odgovorna za sadržaj tih stranica niti za poveznice (linkove) na tim stranicama.

9.7. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim Društvo za naknadu štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom FitMindset usluge od strane Korisnika.

9.8. Korisnicima je zabranjeno putem FitMindset mobilne aplikacije objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale ili informacije ili podatke, koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, protivan moralu i javnom interesu,  ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, pornografski, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Društva  sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

9.9. Korisnik ne smije koristiti FitMindset mobilnu aplikaciju i FitMindset web za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

9.10. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset web.

 1. Profesionalna i medicinska odgovornost

10.1. Društvo putem FitMindset mobilne aplikacije pruža isključivo usluge internetske i mobilne meditacije, edukativnog sadržaja u području zdravog načina življenja, fitnessa, mindfulness-a i profesionalnog razvoja.  Društvo nije pružatelj zdravstvene zaštite ili medicinskih proizvoda, niti se usluge koje pruža Društvo imaju smatrati liječničkim savjetom. Liječničke savjete mogu pružati jedino i samo liječnici ili drugi ovlašteni zdravstveni ili medicinski djelatnici. Iako postoje dokazi iz znanstvenih istraživanja trećih strana da meditacija može pomoći u procesu prevencije i oporavka za širok raspon stanja, kao i u poboljšanju nekih problema s performansama i odnosima, Društvo ne daje nikakve tvrdnje, izjave niti jamstva da usluge koje pruža Društvo pružaju fizičke ili terapeutske koristi.

10.2. Sve zdravstvene informacije i veze koje se odnose na pružene usluge, koje pruža Društvo putem FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba, pružaju se isključivo radi udobnosti i komfora Korisnika FitMindset mobilne aplikacije.

10.3. U onoj mjeri u kojoj Korisnik sudjeluje u bilo kojem sadržaju kojeg koristi putem FitMindset mobilne aplikacije, Korisnik bezuvjetno i neopozivo jamči i potvrđuje da je zdravstveno sposoban za korištenje takvih usluga te da nema invaliditet ili bilo koje drugo zdravstveno odnosno medicinsko stanje koje bi korištenje predmetnih usluga učinilo opasnim po njegovo zdravlje, život ili tijelo. Prije početka ili izmjene bilo kojeg programa vježbi koji poduzima, Korisnik se obvezuje posavjetovati, potražiti i primiti savjet ovlaštenog liječnika odgovarajuće struke odnosno područja specijalnosti, osobito ako je Korisnik prethodno ozlijeđen, imao je srčanu bolest, visoki krvni tlak, drugu kroničnu bolest ili stanje. Korisnik potvrđuje da ga je Društvo prethodno obavijestilo o potrebi da učini navedeno.

10.4. Svi savjeti ili drugi materijali koji se Korisniku učine dostupnim ili koje Korisnik primi korištenjem FitMindset mobilne aplikacije i FitMindset weba namijenjeni su samo i isključivo za opće informacije. Korisnik nema namjeru osloniti se na primljene savjete, materijale i informacije te isti nisu zamjena za stručne medicinske savjete na temelju individualnog stanja i okolnosti koje se odnose na Korisnika. Savjeti i drugi materijali odnosno informacije koje se stavljaju na raspolaganje imaju za cilj podržati odnosno potpomognuti odnos između Korisnika i njegovih zdravstvenih djelatnika, a ne zamijeniti ga. Društvo ne snosi odgovornost niti je odgovorno za bilo kakve posljedice čitanja ili saznanja o takvim savjetima ili drugim materijalima, jer Korisnik preuzima i snosi punu odgovornost za svoje odluke i postupke. Društvo ne jamči za točnost, potpunost ili prikladnost bilo koje svrhe savjeta, drugih materijala i informacija objavljenih kao dio pružanja usluge koja se pruža Korisniku.

10.5. Društvo ističe da postoje rijetka izvješća u kojima su ljudi s određenim psihijatrijskim problemima, poput anksioznosti i depresije, doživjeli pogoršanje stanja u kombinaciji s intenzivnom praksom meditacije. S tim u svezi upućuju se ljudi s postojećim bilo kakvim stanjima mentalnog zdravlja da prije početka meditacije obave razgovor odnosno medicinske konzultacije sa ovlaštenim zdravstvenim odnosno medicinskim djelatnikom.

 1.  Zaštita osobnih podataka

11.1. Zaštita osobnih podataka proizlazi iz odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka kao i iz Pravila privatnosti Društva.

11.2.Strogo je zabranjena uporaba osobnih podataka suprotno svrsi utvrđenoj u ovim OUP kao i svrsi njihova prikupljanja.

11.3. Društvo će uložiti razuman napor i sredstva kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka Korisnika.

11.4. Povratne informacije o sadržaju aplikacije, pohvale, komentari, kritike, ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika FitMindset mobilne aplikacije neće se smatrati povjerljivim podacima.

11.5. Društvo te informacije moći će koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati, u bilo kojem obliku, privremeno ili trajno, u cijelosti ili djelomično, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade Korisniku.

11.6.Korisnik se odriče prava na podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Društvu u vezi s gore navedenim.

 1. Trajanje i otkaz ugovora

12.1. Ugovor o korištenju traje neograničeno sve do otkaza.

12.2. Društvo i Korisnik mogu otkazati Ugovor u bilo kojem trenutku bez otkaznog roka.

12.3. Korisnik može otkazati ugovor brisanjem FitMindset mobilne aplikacije iz mobilnog telefona. Brisanjem FitMindset mobilne aplikacije Korisnik se odriče prava zahtijevati od Društva povrat plaćene naknade i/ili bilo kakve druge dodatne činidbe i/ili ispunjenja.

Budi fit za život uz FitMindset novosti
Primaj praktične savjete i posebne pogodnosti za svoj wellbeing: